Catwidget1

Home » , , » Cách sử dụng vietkey - bộ gõ tiếng việt

Cách sử dụng vietkey - bộ gõ tiếng việt

Written By mit mat on Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013 | 02:38

Cách sử dụng vietkey, hướng dẫn sử dụng vietkey chỉnh font chữ tiếng việt không bị lỗi


Hai kiểu gõ thông dụng tại Việt nam hiện nay là kiểu Telex và VNI:

- Kiểu Telex tương đối dễ nhớ, dễ sử dụng, có nhiều chữ Việt ví dụ như ô, â, ê, đ là do các chữ o,a,e,d gõ lặp và các dấu cũng chỉ bố trí ở 3 hàng chữ do đó tay không phải di chuyển nhiều nên đạt được tốc độ cao.

- Kiểu gõ VNI của VietKey bao gồm các phím số từ 1 đến 9 để thể hiện các con dấu tiếng Việt. Kiểu này có vẻ như tiện lợi khi đánh nhiều thứ tiếng khác nhau, tuy nhiên các phím số phải dùng ở dãy bên phải nếu không muốn chuyển chế độ gõ. Kiểu này tay phải di chuyển nhiều nên tốc độ có chậm hơn so với kiểu TELEX.
cách sử dụng vietkey
Cách gỏ tiếng Việt bằng download vietkey:

Quy tắc chung:

1 - Các dấu mũ và dấu trăng, dấu râu phải gõ trực tiếp vào nguyên âm, còn dấu (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng) có thể gõ trực tiếp hoặc sau nguyên âm cần bỏ dấu từ 1 đến 3 ký tự tức là có thể bỏ dấu Việt ngay tại nguyên âm hoặc ở cuối từ (bỏ dấu tự động). Bạn nên bỏ dấu tự động để tránh bỏ sai dấu hoặc tránh lỗi 1 từ có nhiều dấu, và với cách bỏ dấu tự động, dấu bỏ bao giờ cũng thống nhất do đó việc tìm kiếm, sắp xếp tiếng Việt mới có thể thực hiện được.

2 - Trong trường hợp gõ sai dấu có thể gõ ngay dấu khác không cần phải xoá chữ để gõ lại.

3 - Các phím dấu chỉ có tác dụng theo ngữ cảnh tức là nếu không có nguyên âm nào trong vùng tác dụng thì nó vẫn hiển thị như trong chế độ tiếng Anh, ví dụ phím f nếu đi sau chữ a thì sẽ thành chữ à, còn nếu gõ riêng nó vẫn hiện chữ f, tương tự như vậy trong kiểu gõ VNI, các phím số vẫn hiện là số nếu nó không đi sau nguyên âm có khả năng có dấu.

4 - Với kiểu bỏ dấu tự động các phím dấu chỉ có tác dụng khi đằng sau nguyên âm có dấu chỉ có những phụ âm hợp lệ: .

5 - Trạng thái hoa hoặc thường phụ thuộc vào trạng thái CapsLock hay Shift cuối cùng.

Ví dụ: TELEX:

oO -> Ô - Oo -> ô
dD -> Đ - Dd -> đ

VNI:

O6 -> ô - oAá -> Ô
o6! -> Ôố [hoa] - OAá1 -> ố [thường]

6 - Các tính năng lặp dấu, chức năng các phím , đều có tác dụng với cả 2 kiểu gõ.

Cách gỏ Telex:

Qui ước, ý nghĩa của các phím:

- f = huyền
- s = sắc
- r = hỏi
- x = ngã
- j = nặng
- aa = â
- ee = ê
- oo = ô
- w, uw, [ = ư
- ow,] = ơ
- dd = đ
- z = khử dấu (xoá dấu)

Lặp dấu:

- ddd = dd
- ooo = oo
- eee = ee
- [[ = [
- ]] = ]

Cặp chữ ươ rất hay gặp trong tiếng Việt, để gõ nhanh có thể gõ 2 phím ][ gần nhau và theo chiều hướng vào tâm bàn phím nên đạt được tốc độ cao do giảm được một nửa số thao tác của các phím cách xa nhau uwow.

Ví dụ: Bạn gõ dòng chữ " Nước chảy đá mòn"

bằng dãy các phím sau " Nwowcs chayr ddas monf" hoặc " N][cs chary ddas mofn"

Tính năng mở rộng của vietkey:

Qui tắc gõ lặp dấu

Với qui tắc này bạn trong chế độ gõ tiếng Việt bạn có thể gõ các từ tiếng Anh mà không cần phải chuyển chế độ gõ ( rất có ý nghĩa với kiểu gõ TELEX ) với kiểu VNI nó cũng cho phép bạn gõ các chữ số đi kèm theo nguyên âm mà cũng không cần chuyển chế độ.

Nếu gõ liên tiếp dấu 2 lần thì tác dụng của dấu sẽ bị khử. Sau lần lặp đầu tiên VietKey sẽ hiểu rằng từ đang gõ là từ tiếng Anh do đó nếu gặp phải những phím dấu tiếp theo bạn không cần phải lặp dấu nữa.

Ví dụ: Với kiểu gõ TELEX

Windows = WWindows
dos = doss
foxpro = foxxpro

Với kiểu gõ VNI

a7 = a77

Phím Control

Trong quá trình gõ, có thể dùng phím Control để khử tác dụng tức thời của các phím dấu, do vậy đây cũng là 1 cách để gõ tiếng Anh trong chế độ tiếng Việt mà không cần chuyển chế độ bàn phím.

Ví dụ: fox = fox

Phím Control còn có tác dụng trong trường hợp khử tác dụng của cụm từ viết tắt.

Ví dụ: Tổ hợp là viết tắt của , như vậy mỗi khi gõ và dịch đi bằng phím trắng hoặc các dấu phân cách từ, VietKey sẽ thay thế bằng chuỗi trong trường hợp muốn gõ riêng thì hoặc phải tắt chế độ tốc ký hoặc sau khi gõ ta gõ thêm phím Control, như vậy:

V-n-spacebar -Việt Nam
V-n-Control-spacebar -Vn

Phím Backspace

Trong quá trình gõ nếu ta quay lui lại bằng phím Backspace thì nếu gặp từ kép (tổ hợp- font 2 bytes hoặc font 3 bytes) thì VietKey sẽ tự động xoá luôn cả tổ hợp này, trong trường hợp bạn đã đi ra xa khỏi từ có dấu bỏ bị sai, bạn vẫn có thể dùng phím Backspace để lui lại đến cuối từ và sửa luôn dấu mà không cần xoá đến tận chữ cái có dấu bị sai. Với tác dụng của phím này Vietkey đã tiết kiệm được rất nhiều thao tác cho người dùng trong trường hợp gõ sai dấu.

Ví dụ1: Chữ (chờ) trong mã VIQR là (Cho+Aà ) nếu muốn xoá chỡ (ờ) thông thường bạn phải xoá 3 lần ( vì chữ ờ trong VIQR được thể hiện bằng 3 ký tự), nhưng với VietKey và phím Backspace bạn chỉ cần xoá 1 lần, tiết kiệm được 2 thao tác!.

Ví dụ 2: Bạn muốn gõ chữ (Thắng) nhưng bạn đã gõ sai thành chữ (Thẳng) và bạn đã đi ra khỏi chữ (Thẳng) bằng phím SpaceBar, thông thường bạn phải quay lại và xoá đến tận chữ (ẳ) và phải gõ lại như vậy bạn phải gõ 10 thao tác để sửa lỗi, nếu bạn dùng VietKey và phím BackSpace bạn chỉ cần quay lại đến chữ (g) và bỏ lại dấu (s) như vậy bạn chỉ tốn 3 thao tác gõ, tiết kiệm được 7 thao tác !

Chức năng phục hồi nguyên gốc

Chức năng này cho phép bạn khôi phục lại từ tiếng Anh mà bạn đã lỡ bỏ dấu tiếng Việt (các phím chữ của từ tiếng Anh có các phím dấu) nhờ vậy bạn không phải xoá đi, chuyển chế độ gõ, gõ lại rồi lại chuyển chế độ gõ. Một từ sau khi đã bỏ dấu tiếng Việt có thể phục hồi nguyên gốc bằng tổ hợp phím . Chức năng này có tác dụng không chỉ với từ đang gõ mà còn có tác dụng với từ gõ từ trước đó.

Ví dụ: Gõ chuỗi phím Foxpro ta sẽ được Fỏpo, nhấn tổ hợp ta lại được Foxpro.

Tính năng Fastcorrect:

Là chức năng cho phép sửa dấu tiếng Việt tại vị trí bất kỳ trên văn bản mà không cần xóa nguyên âm có dấu để gỏ lại. Có thể sửa lùi lại 1 hoặc 3 ký tự tùy theo lựa chọn. Thí dụ: Khi đặt Back 1 (sửa lùi lại 1 ký tự), muốn sửa dấu phải đặt con trỏ ngay tại nguyên âm cần sửa.

VietKey phiên bản nầy chỉ hổ trợ bảng mã tiếng Việt 1 byte.

Tính năng Auto Text (gõ tắt):

Auto Text cho phép định nghĩa 64 từ gõ tắt, mỗi từ có thể nhiều nhất 7 ký tự và có thể thay thế một chuổi nhiều nhất 128 ký tự. Các từ gõ tắt hoạt động như nhau và chung cho tất cả các bảng mã tiếng Việt.

Khi gõ cụm từ thay thế và gõ phím phấn 1 trong những phím phân cách từ như "Spacebar" hay phím dấu ".,\Aả;:'..." chuỗi ký tự thay thế sẽ được đẩy ra tại vị trí con trỏ. Trong trường hợp không muốn 1 cụm từ thay thế có tác dụng tức thời, dùng phím Control trước khi dùng phím Spacebar hoặc các phím phân cách từ. Cụm từ thay thế sẽ có tác dụng với mọi bảng mã và Vietkey sẽ thay bằng chuổi tiếng Việt đúng với bảng mã hiện thời.

Nạp các từ viết tắt bằng cách nhấn Mouse vào nút "AutoTextdef", VietKey sẽ mở 1 cửa sổ mới. Trong hộp Text Replace nạp từ viết tắt, chuổi ký tự cần tìm thay thế nhập vào hộp Text With.

Tính năng kiểm tra chính tả:

Vietkey trong khi kiểm tra chính tả sẽ tự động nhận ra từ đã gõ có phải là tiếng Việt hay không, nếu không nó sẽ trả lại từ tiếng Anh. Với chức năng nầy bạn có thể gõ tiếng Việt và tiếng Anh cùng 1 lúc trong chế độ gõ Telex mà không cần chuyển đổi bàn phím.

Trong trường hợp vẫn muốn bỏ dấu tiếng Việt dù Vietkey cho là sai, dùng phím Ctrl để ép dấu. Thí dụ: Muốn gõ chữ "zùng" có thể gõ như sau "z+Ctrl+ùng".

Vietkey còn có khả năng tự động sửa một số lỗi do gõ nhầm, thí dụ: cộgn - cộng . cộngt - cộng . cộbg - cộng.


Tag:Các tìm kiếm liên quan đến cách sử dung vietkey,cach su dung vietkey,cach su dung vietkey 2000,cach su dung vietkey office,cach su dung unikey,cach su dung vietkey 2007
Share this article :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

ads1 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Download phần mềm thủ thuật hay nhất - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Modified by hoa oai huong
Proudly powered by hoa oai huong